Vážení pacienti, milí spoluobčané, dámy a pánové,

vítáme Vás na webových stránkách Karvinské hornické nemocnice a.s. - nestátního zdravotnického zařízení. Specializujeme se na léčbu nemocí páteře a pohybového aparátu, řešíme cévní mozkové příhody na neurologické jednotce intenzívní péče a provozujeme centrum pracovní medicíny. Dále poskytujeme služby v oborech interních, neurologických a rehabilitačních.

 

Komplement zahrnuje oddělení klinické biochemie a špičkově vybavené radiodiagnostické oddělení, jehož nezbytnou součástí jsou pracoviště počítačové tomografie, magnetické rezonance a mamografie s osvědčením provádět mamografický screening. Kompletnost služeb doplňuje celá řada odborných ambulancí, lékárna a moderně vybavený stravovací provoz.

Jako zdravotnické zařízení prosazujeme individuální přístup ke všem pacientům, kteří se rozhodnou svěřit nám řešení problému svého zdraví. Dovolujeme si vás touto cestou požádat, aby jste přistupovali k prováděné léčbě s důvěrou v odborné znalosti a schopnosti našich lékařů a ostatního personálu,  a také s vědomím, že k Vašemu uzdravení přispěje Vaše aktivní spolupráce. Staňte se rovnocenným partnerem v diagnostickém a terapeutickém procesu na základě plné informovanosti o všech možných variantách postupu řešení vašich potíží. K léčbě využíváme nejnovějších poznatků lékařské vědy a znalostí našich odborníků, ve spojení s moderním přístrojovým vybavením, kterým nemocnice disponuje.

Při pobytu u nás Vám zaručujeme diskrétnost a ochranu údajů o Vaší  osobě. Naši pracovníci jsou ze zákona vázáni povinnou mlčenlivostí o všech skutečnostech, které se dozví při výkonu svého povolání. Ujišťujeme Vás, že k léčbě budeme přistupovat s veškerou diskrétností a maximálním ohledem na soukromí a práva pacientů.

Jménem nemocnice Vám děkuji za důvěru, se kterou jste se rozhodli svěřit se do naší péče. Věřím, že budete spokojeni, brzy se uzdravíte a na pobyt v našem zařízení si uchováte příjemnou vzpomínku.

MUDr. Tomáš Canibal
ředitel

 

 

Jak se k nám dostanete Mapy.cz

Náhodně z fotogalerie

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Jak se k nám dostanete Google maps