Soukromé ambulance

telefon: 596 380 622
e-mail: cibulka.frant@seznam.cz
www www.praktik-cibulka.cz
IČO 27820076
ordinační hodiny:
    Jen pro objednané   Jen pro objednané
pondělí: 7:00 - 10:30 10:30 - 11:30 13:00 - 15:30 15:30 - 18:00
úterý: 6:30 - 10:00      
středa: 7:00 - 10:30 10:00 - 11:30    
čtvrtek: 6:30 - 10:00 10:00 - 11:30 13:00 - 15:30 15:30 - 15:30
pátek: 7:00 - 10:00 10:00 - 11:30    

Poskytovaná péče:

Komplexní diagnostická, léčebná a preventivní péče v oboru praktického lékařství pro dospělé.

Kontaktní adresa:

CIBU-MED s.r.o., MUDr. Cibulka František - praktický lékař
Areál Karvinské hornické nemocnice a.s.
Zakladatelská 975/22
735 06 Karviná-Nové Město

 • smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami
 • možnost individuálního objednání k lékaři na konkrétní hodinu
 • široká laboratorní diagnostika - odběry krve, moče, jiných biologických materiálů, mikrobiologická vyšetření, specializ. odběry stran pracovní zátěže po dohodě pro firmy aj.
 • očkování proti vybraným patogenům a nemocem
 • komplexní preventivní prohlídky pro smluvní partnery - vstupní, výstupní, periodické, mimořádné a další
 • posudková činnost ve vztahu k pracovnímu zařazení
 • spolupráce s oddělením pracovního lékařství a oddělením chorob z povolání KHN a.s.
 • spolupráce s klinikami nemocí z povolání
 • spolupráce se soudními znalci a účast při hygienickém šetření na pracovištích povrchových i v podzemí
 • přednášková, osvětová a školící činnost v oblasti zdravotnictví
 • konzultace pro komerční pojišťovny
   

Úhrada  výkonů  u  praktického  lékaře nehrazených  zdravotními pojišťovnami od dne  1. 7. 2012

Lékařská prohlídka vstupní do zaměstnání
         riziko                                                                                          500,- Kč
         mimo riziko                                                                                  400,- Kč
         brigáda                                                                                       250,- Kč

Lékařská prohlídka
         noční práce                                                                                 150,- Kč
         způsobilost k práci v riziku: 
         (jeřábník, vazač, práce ve výškách, v kolejišti)                                  150,- Kč
         rekondiční pobyty                                                                         150,- Kč
         vydání řidičského průkazu                                                               350,- Kč
         (nad 60 let)                                                                                 250,- Kč
         vydání zbrojního průkazu                                                                350,- Kč
         vydání zdravotního průkazu                                                             250,- Kč
         ověření zdravotní způsobilosti ke studiu                                             150,- Kč

Potvrzení pro potřeby pojišť. Kooperativy                                                   500,- Kč
Vystavení zprávy pro pojišťovnu, bolestné                                                  100,-  až  300,- Kč
Potvrzení pro úřad práce, soudní řízení, apod.                                             150,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na vyžádání (+ fotokopie)                            150,- Kč
Opis dokladu, žádanky, DPN - při ztrátě                                                        50,-  až  100,- Kč
Potvrzení pro právní a mzdové odd.                                                           100,- Kč
Odeslání zdravotní dokumentace včetně poštovného v ČR                               70,- Kč
Školení a přezkoušení pracovníků z první pomoci                                          150,- Kč
Aplikace Bioptron lampy (1 sezení = 4 min)                                                   10,- Kč
Fotokopie  (1 stránka)                                                                              10,- Kč
Očkování (klíšť. encefalitida, hepatitida apod.)                                             160,- Kč

                                                                                          

Jak se k nám dostanete Mapy.cz

Náhodně z fotogalerie

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Jak se k nám dostanete Google maps