Chirurgie páteře - Slovo primáře

Oddělení bylo založeno v roce 2002, jako úzce specializované pracoviště, které se zabývá komplexní problematikou chirurgického ošetření nemocí celé páteře.

V posledních letech byl v oblasti páteřní chirurgie učiněn významný pokrok. Pracoviště využívá všech nových technologií, které umožňují provádět, jak jednoduché, tak i složité operace na páteři. Na oddělení jsou ošetřováni hlavně pacienti s degenerativním onemocněním, dále to jsou rozlišné deformity páteře následkem úrazu či získané deformity, akutní traumata, nádorová onemocnění, osteoporóza a jiná onemocnění. Jedná se tedy o celé spektrum moderní spondylochirurgie, kromě traumat s míšní lézí. Za rok odoperujeme cca 300 páteřních výkonů.

Specifikou oddělení chirurgie páteře Karvinské hornické nemocnice je, že je jedním ze dvou pracovišť v ČR, kde jsou léčeny děti se skoliózou (ambulantním sledováním, léčbou korzety a hlavně operačním ošetřením deformity páteře).

V létě r. 2010 prošlo pracoviště rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Přestěhovalo se do nových prostorů 4. patra traktu „A“. Pokoje jsou nyní dvoulůžkové, s vlastním sociálním zařízením v moderním designu. Na pokojích nechybí ani LCD televize. Součástí oddělení je klimatizovaný nadstandardní pokoj.


 


(nadstandardní pokoj + sociální zařízení) 

 


Nutno podotknout, že doposud fungovalo odborné pracoviště oddělení chirurgie páteře a ortopedie jako jeden celek. S přestěhováním oddělení chirurgie páteře do nových prostorů a setrváním ortopedie ve stávajících prostorech vznikla dvě samostatná odborná pracoviště.

Lůžková část se skládá z 8 pokojů se 14 standardními lůžky a  jednoho jednolůžkového nadstandardního pokoje. Součástí oddělení je speciálně vybavená tělocvična pro pooperační rehabilitaci. Disponujeme vlastní JIP, kde jsou pacienti po větších operačních výkonech krátkodobě sledováni zkušeným týmem anesteziologů.


(tělocvična)
 

V ambulantní části je zajišťována standardní diagnostika onemocnění pohybového aparátu, konzervativní terapie a dlouhodobé sledování pacientů. Dále poskytujeme konsiliární a konsultační činnost.

Součástí ambulantní péče je i protetické ošetření. V ambulantní části funguje skoliotická poradna, kde jsou sledovány děti se skoliózou z celého Moravskoslezského kraje.

 

Jak se k nám dostanete Mapy.cz

Náhodně z fotogalerie

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Jak se k nám dostanete Google maps