Ortopedie - Slovo primáře

Od založení Centra nemocí páteře v roce 2001 byla klasická ortopedická operativa pouze doplňkovým programem spondylortopedie.

Pro stále rostoucí počet pacientů a operací dochází v srpnu 2008 k rozšíření týmu o 6 lékařů kvalifikovaných v oboru ortopedie. Oddělení se člení dle problematiky na dvě samostatná odvětví - chirurgii páteře a ortopedii. Odborným garantem ortopedie se stává prof. MUDr. Antonín Sosna DrSc., který kromě konzultací bývá přítomen i u složitých operačních zákroků.

Stávající kapacita 2 operačních sálů postupem času není dostatečná pro stále narůstající počty operací, proto je v únoru 2010 vybudován třetí operační sál. Na tomto sále se provádí především artroskopické operace a ostatní operace mimo náhrady kloubů.


(foto sálu č.3)

Od srpna 2010, po rekonstrukci a vybudování nové lůžkové jednotky, dochází k rozdělení obou větví. Pracoviště chirurgie páteře se stěhuje do nových prostorů 4. patra. Ortopedické oddělení  je přesunuto na lůžkovou část ve 2. patře a tímto je přímo napojeno na operační sál č.3.

Ortopedie tak získává kapacitu 28 standardních lůžek a 1 nadstandardní jednolůžkový pokoj. 


(nadstandardní pokoj)

V polovině roku 2014 dochází k rekonstrukci ortopedického oddělení. Po rekonstrukci je oddělení plně bezbariérové. Celkový počet lůžek se nemění, ale každý pokoj je nyní vybaven vlastním sociálním zařízením. K dispozici je 8 třílůžkových, 2 dvoulůžkové a jeden jednolůžkový nadstandardní pokoj.

Denně operujeme na 2 operačních sálech - sál č.2 je vyhrazený pro náhrady a operace velkých kloubů končetin a sál č.3 pro artroskopickou i standardní ortopedickou operativu.

Ke dnešnímu dni tvoří ortopedický tým 7 plně kvalifikovaných lékařů v oboru ortopedie a traumatologie pohybového aparátu a 4 lékaři v přípravě pro tento obor.

Pracoviště poskytuje péči v prakticky v plném rozsahu ortopedie, a to jak konzervativní, tak operační. V ambulantní části je zajišťována standardní diagnostika onemocnění pohybového aparátu, konzervativní terapie a dlouhodobé sledování pacientů. Součástí ambulantní péče je protetická ambulance. Pro pacienty z okolních měst je vytvořena síť ortopedických ambulancí (viz. ambulance).

Pracoviště je schopno díky špičkovému vybavení radiodiagnostického oddělení (CT, MR) provádět diagnostiku nádorových onemocnění pohybového ústrojí a některé z nich i operačně léčit.

Pro specifické případy je navázaná dlouhodobě fungující spolupráce s klinickými pracovišti v Praze a Brně.

Operace prováděné na ortopedickém oddělení:

  • primární i revizní operace náhrad velkých kloubů (kyčel, koleno, rameno, hlezno)
  • artroskopické operace kolenního, ramenního a hlezeného kloubu (ošetření akutních úrazů, degenerativních změn, rekonstrukce vazivového aparátu...)
  • rekonstrukce deformit a poúrazových stavů nohy a přednoží, revmatických deformit končetin
  • rekonstrukční operace osových deformit, poúrazových stavů a vrozených vad končetin
  • rekonstrukční operace na ruce a zápěstí, náhrady malých kloubů ruky (viz chirurgie ruky)
  • operace benigních nádorů na pohybovém aparátu, paliativní operace metastáz nádorů
  • operace dětí od věku 6-10 let, poúrazové stavy, řešení následků po DMO
  • selektivní traumatologické operace akutně nebo odloženě, řešení poúrazových stavů

 

Jak se k nám dostanete Mapy.cz

Náhodně z fotogalerie

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Jak se k nám dostanete Google maps