Ortopedie - Ostatní ortopedie

Oddělení provádí ortopedickou operativu v celém rozsahu, od rekonstrukcí deformit nohy a přednoží, přes ošetřování entezopati, osových deformit a následků úrazů.

CHIRURGIE NOHY

Chirurgie nohy je nedílnou a velmi důležitou součástí ortopedie. Noha je vlastně první částí organismu při kontaktu s podložkou a základním prostředkem chůze. S tímto důrazem se i naše pracoviště zabývá moderními trendy v ortopedické léčbě onemocnění nohy.

Mezi nejčastější patří deformity prstů a statické deformity přednoží. Jsou to především vbočené palce, kladívkové prsty a rozsáhlá problematika příčně a podélně ploché nohy. Našim pacientům jsme schopni nabídnout všechny základní moderní postupy chirurgického řešení těchto onemocnění.
 

ikona

 

 

CHIRURGIE RUKY

DEGENERATIVNÍ POSTIŽENÍ KLOUBŮ RUKY - OSTEOARTHRÓZA

Osteoarthróza rukou se vyvíjí typicky na distálních a proximálních interfalangeálních kloubech a kořenových kloubech palců rukou.

POSTIŽENÍ KOŘENOVÉHO KLOUBU PALCE – RHIZARTHRÓZA

Dlouhodobě se také zabýváme léčbou degenerativního postižení kořenového kloubu palce ruky – tzv. rhizarthróza. Stejně jako u degenerativních postižení kyčelních a kolenních kloubů, dochází k poškození drobných kloubů na ruce. Kořenový kloub ruky je nejpohyblivější kloub ruky a při úchopové funkci palce je tedy i nejvíce namáhám. Jeho postižení se projevuje bolestí, oslabení síly ruky a ztrátou manuální zručnosti. Projevuje se to především při běžných denních činnostech, jako úchopu předmětů, psaní, krájení, ale i pletení a háčkování. Často se bolesti projevují i v noci, kdy pacienta budí. Nejčastěji se toto postižení vyskytuje u žen po 50. roku věku.

Jako první pracoviště v republice jsme měli možnost použít implantát IVORY, který je v Evropě již několik let používán. Tak jako u postižení velkých kloubů operace spočívá v odstranění postiženého kloubu a jeho náhradě umělým implantátem, který je vyroben z kovu. Jelikož je tento kloub v porovnání s kyčelním kloubem podstatně menší, proto tomu odpovídají i velikosti těchto implantátů. Vzhledem k malým rozměrům se jedná opravdu o hodinářskou práci.

  

plná

Rhizarthróza – předoperační snímek s postiženým kloubem a pooperační s umělou náhradou kloubu

 

DEGENERETIVNÍ POSTIŽENÍ KLOUBŮ PRSTŮ – HEBERDENOVY A BOUCHARDOVY UZLY

Tvrdé, artrotické ztluštění distálních kloubů se označuje jako Heberdenovy uzly, podobné postižení proximálních interfalangeálních kloubů pak jako Bouchardovy uzly. Na těchto drobných kloubech prstů mohou být dále patrné i osové deformity (desaxace) – viz foto. Klouby rukou jsou v aktivním stádiu oteklé a bolestivé na pohmat, mohou být i lehce zarudlé. Jelikož ruka slouží jako pracovní nástroj, toto postižení se především projevuje při ručních pracech, a to nejen těžké manuální práci, ale i při běžných denních činnostech. Těmito problémy jsou opět častěji postiženy ženy.

 

 Klinický nález – předoperační deformita kloubů II. a III. prstu, úprava deformity po operaci

 

Na našem pracovišti provádíme operace těchto postižení. U postižení Heberdenovými uzly provádíme zpevnění (dézu) kloubu, kdy odstraňujeme výrůstky a upravuje i osovou deformitu – viz foto. U postižení Bouchardovými uzly je možno odstranit výrůstky a poškozený kloub nahradit umělým implantátem.

 

plná

Rentgenologický nález – předoperační deformita kloubů II. a III. prstu, úprava deformity po operaci

 

Mezi další častá postižení, se kterými nás pacienti navštíví patří:

POSTIŽENÍ KARPÁLNÍM TUNELEM – ÚŽINOVÝ SYNDROM STŘEDOVÉHO NERVU V ZÁPĚSTÍ

Mezi příznaky patří oslabená citlivost, mravenčení, pálení, trnutí a bolesti prstů rukou, které často bolí i v klidovém stavu. Typické bývají především bolesti a brnění v noci, které často postiženého probudí, po procvičení protřepáním ruky tyto problémy většinou odezní.
Léčba je zpočátku konzervativní – klid ruky, dlahování, vitamíny, opich kortikoidem. Po selhání těchto metod nebo při rozvinutém postižení je pak potřeba operačního zákroku.

Na našem pracovišti nabízíme dvě možnosti operací – otevřenou nebo endoskopickou metodu.
Při otevřené metodě je z krátkého kožního řezu v dlani (přibližně 3cm) přes podkožní a mnohdy i svalovou vrstvu proniknuto k vazu, který je pod kontrolou zraku protnut a stištěný nerv uvolněn.  Nekomplikovaný pooperační průběh po otevřené technice je i přes dobré zhojení operační rány velmi často provázen většími či menšími funkčními obtížemi. Ty jsou charakterizovány hlavně bolestí v místě jizvy, nemožností se o dlaň opřít, snížením síly svalového úchopu (neschopnost otevřít uzávěr PET lahve, krájet nožem, vyždímat hadr apod.) a hlavně tzv. pilířovou bolestí. Ta je charakterizována bolestí v místě operační jizvy, vystřelující směrem k palci či malíku, případně na přední plochu předloktí a které je způsobena nedostatečnou stabilitou zápěstí po protětí příčného vazu a ostatních tkání dlaně. Tyto obtíže mohou nezřídka přetrvávat i 3 až 6 měsíců po operaci.

Endoskopická operace karpálního tunelu podle posledních zkušeností riziko těchto komplikací významně snižuje. Endoskopický výkon snižuje pooperační bolest a umožňuje rychlejší návrat pacientů k běžným činnostem a také do práce. Vlastní výkon se provádí z krátkého řezu na zápěstí a v dlani, odkud za pomoci speciálního instrumentaria se zabudovanou kamerou se bezpečně a pod kontrolou zrakem protne vaz, bez poranění tkání uložených nad vazem (svalovina dlaně, podkoží a kůže). Právě selektivní uvolnění vazu bez jizvení v ostatních tkání umožňuje rychlejší rekonvalescenci a možnost zatížit manuálně ruku dříve než po klasické operaci. Endoskopickou metodu jsme zavedli na našem pracovišti koncem roku 2011.
 

 

plná
 endoskopický obraz karpálního vazu

 

 plná
 endoskopický pohled na pracovní nástroj při prořezávání vazu

 

 plná 
endoskopický pohled na přerušený karpální vaz

 

 

LUPAVÝ PRST

Lupavý nebo skákavý prst ( tendovaginitis stenosans, digitus saltans, trigger finger ) je velmi časté postižení. Příčinou tohoto onemocnění je zduření šlachy ohýbače prstu v typickém místě jejího průběhu poutkem šlachové pochvy, a tímto se stává pochva pro šlachu relativně úzká. Takto vzniklé zúžení nedovoluje hladký pohyb šlachy. Zpočátku dochází k zadrhávání při pohybu, následně typickému fenoménu přeskočení v určité fázi pohybu prstem, a to jak do ohnutí, tak i vyrovnání prstu. Přeskočení je způsobeno překonáním relativně zúženého poutka „zduřeninou“ šlachy. Pohyb šlachy i přeskok bývají bolestivé. V konečných stádiích se stane šlachová pochva již pro šlachu neprůchodnou a dochází k omezení rozsahu pohybu prstu.

Léčba je zprvu konzervativní, při neúspěchu pak operační. Konzervativní léčba spočívá v lokální aplikaci kortikoidu do šlachové pochvy. Operační zákrok může být otevřeně z krátkého příčného řezu nebo miniinvazivně pouze 1-2 vbody injekční jehlou přes kůži. Na našem pracovišti jsme zavedli vlastní modifikaci této miniinvazivni metody. Zákrok provádíme ambulantně, nevznikají pooperační jizvy, není třeba převazů operačních ran, pacient si sám sundává krytí po 2 dnech, zátěž ruky je možná prakticky od druhého dne po zákroku.

 

plná

Snímek při miniinvazivním zákroku na palci

 

Pokud byste měli zájem o bližší informace o operacích na ruce, svůj dotaz pošlete na e-mail: pavlicny@khn.cz, případně se můžete přímo objednat k vyšetření na naší ambulanci v době od 13:00 do 15:00 hod. na tel. čísle: 596 380 314. 

Jak se k nám dostanete Mapy.cz

Náhodně z fotogalerie

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Jak se k nám dostanete Google maps