Ortopedie - Před operací

V případě, že jste byli indikování k operačnímu řešení, budete pozvání poštou nebo telefonicky do anestesiologické ambulance v Karvinské hornické nemocnici a.s.

Ambulance se nachází v 1. patře budovy CPM, tel.: 596 380 606, 596 380 607.

Vzhledem k tomu, že Vám budou provedeny odběry krve a moči, dostavte se na lačno.

Vezměte s sebou dokumentaci o provedeném vyšetření na odborných ambulancích, kde se léčíte s dalšími chorobami (např. interní, kardiologická, diabetologická, cévní …). Současně sebou přineste přesný seznam léků, které užíváte, s jejich silou a dávkováním.

Na základě výsledků odběrů a předchozích a doplňujících vyšetření, Vám bude anestesiologem doporučen nejvhodnější typ anestesie. Bude-li třeba, bude doporučen odběr autotransfuzí na hematologickém oddělení a následně pak dostane přesný termín nástupu k provedení operačního zákroku. Současně s tímto budete poučeni o typu anestesie, jejím průběhu a případných komplikacích, čímž podepíšete informovaný souhlas s připravovaným výkonem.

Více informací

Jak se k nám dostanete Mapy.cz

Náhodně z fotogalerie

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Jak se k nám dostanete Google maps