Ortopedie - Pooperační rehabilitace

Slovo fyzioterapeutů Bc. Silvie Široké a Petra Zemana

Fyzioterapie je po náhradách velkých kloubů velmi  důležitou součástí péče o pacienta. Co nejdříve po operaci se pacient učí správnému stereotypu chůze o berlích tak, aby zvládl správným způsobem chůzi po rovině i schodech. Velký význam má také naučit se správným cvikům. Jen dobrá funkce svalstva operované končetiny umožní v budoucnu plně využít  možnosti,  které náhrada kloubu přináší. Nelze však cvičit jen jednu končetinu, důležitá je i celková kondice a o tu by měl pacient pečovat již před operací a samozřejmě i po ní!

Fyzioterapie po TEP kolene

Hlavním cílem je obnovení hybnosti kolenního kloubu, dosažení ohnutí do 90 stupňů a především plného natažení  s dostatečným napětím stehenního svalu tak, aby bylo možné zvedat končetinu od podložky.

Fyzioterapie po TEP kyčle

Kromě obnovení pohyblivosti kyčelního kloubu se zaměřujeme  na posílení svalstva stehna a hýždí. Především však  nacvičujeme správné pohybové stereotypy nejen chůze, ale také například sedání, vstávání nebo otáčení se na lůžku. Pacient je obeznámen s prováděním bezpečných pohybů, ale také s těmi, které naopak provádět nesmí.

Úskalím každé fyzioterapie je to, že sám pacient se musí na terapii aktivně podílet, neboť ani  sebelepší totální endoprotéza nikdy nebude chodit sama! 

Jak se k nám dostanete Mapy.cz

Náhodně z fotogalerie

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Jak se k nám dostanete Google maps