Neurologické oddělení - Elektrofyziologická laboratoř

V naši elektrofyziologické laboratoři poskytujeme základní spektrum vyšetření technikou EMG - elektromyografie a EP - evokované potenciály.

EMG slouží k diagnostice onemocnění periferního nervového systému, nervosvalového přenosu a svalovýchNáhled chorob. pacienti jsou k nám odesíláni nejčastěji s podezřením na kořenové syndromy při útlaku vyhřezlou ploténkou, polyneuterapie, mononeuroterapie v rámci úžinových syndromů (syndrom karpálního tunelu), úrazové poškození nervů, vrozená a zánětlivé onemocnění periferního nervstva.

Úzce spolupracujeme s Centrem pracovní medicíny ve zkoumání profesionálního poškození nervového systému. Méně často vyšetřujeme pacienty s myastenií a primárně svalovými chorobami - myopatiemi. Z vyšetření evokovaných potenciálů (EP) provádíme základní modality: vyšetření zrakové dráhy (VEP), sluchové dráhy (BAEP), somatosenzorického systému (SEP). Recentně se podařilo získat magnetický stimulátor, díky čemuž jsme schopni vyšetřit i motorický systém (MEP). Nejčastější indikací vyšetření EP je podpora diagnózy roztroušené sklerózy, cervikální myelopatie či jiné míšní léze, poruchy zraku a sluchu. Neméně často je žádáno vyšetření EP k vyloučení patologického nálezu při disociativních poruchách.

Jak se k nám dostanete Mapy.cz

Náhodně z fotogalerie

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Jak se k nám dostanete Google maps