Primář radiodiagnostického oddělení

Náhled

MUDr. Roman Najder

Radiodiagnostické oddělení - Mamografie - Mamografický screening

V květnu 2008 byl zahájen provoz nového mamodiagnostického centra – preventivní (screeningové) i diagnostické RTG vyšetřování a ultrazvukové vyšetření prsů.


Co je mamografický screening?

Karcinom prsu představuje v současnosti jeden z nejzávažnějších epidemiologických problémů České republiky. V naší zemi je každoročně diagnostikováno více jak 4 600 nových případů onemocnění a výskyt neustále roste. Na následky karcinomu prsu zemře každý rok více než 2 000 českých žen a mezi příčinami úmrtí ve věkové kategorii 20 - 54 let tak zaujímá karcinom prsu první místo.

Možnosti prevence vzniku onemocnění na individuální úrovni jsou omezené. Vzhledem k tomu, že u tohoto onemocnění nebyl dosud poznán rizikový faktor vysvětlující jeho příčinu s uspokojivou spolehlivostí (jako je tomu např. u nádorů plic), jedinou možností boje je včasná diagnostika a úspěšná léčba.

Mamografický screening znamená pravidelné preventivní vyšetřování žen bez jakýchkoliv příznaků onemocnění s cílem zachytit rozvíjející se onemocnění v co nejčasnějším stadiu. Princip fungování mamografického screeningu vychází z předpokladu, že onemocnění zachycené v časné fázi je snáze léčitelné, a vede k vyšší kvalitě a délce života pacientek. Vyšetření se provádí ve dvouletých intervalech a ženám ve věku od 45 let je hrazeno zdravotní pojišťovnou. Doporučení k vyšetření vystaví praktický lékař nebo gynekolog.

Ženám, které nesplňují výše uvedená kritéria, lze vyšetření provést od 40. roku věku, ne však častěji, než v jednoročních intervalech. Lékařské doporučení není potřebné a klientka si vyšetření hradí sama. Sonografické vyšetření prsů se provádí z diagnostických důvodů, na doporučení lékaře mamologické ambulance.

 

 

Ženám, které nesplňují výše uvedená kritéria, lze vyšetření provést od 40. roku věku, ne však častěji, než v jednoročních intervalech. Lékařské doporučení není potřebné a klientka si vyšetření hradí sama. Sonografické vyšetření prsů se provádí z diagnostických důvodů, na doporučení lékaře mamologické ambulance.

Více informací o mamografickém screeningu v České republice na www.mamo.cz

 

Objednat se můžete na telefonním čísle -  596 380 176


 

 

Jak se k nám dostanete Mapy.cz

Náhodně z fotogalerie

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Jak se k nám dostanete Google maps