Registrace na akci

V tuto chvíli se není možno registrovat.

Uživatelský profil

Semináře

Termín konání

Začátek: 21. 9. 2011 13:00 Konec: 21. 9. 2011 17:00

Cena

100,- Kč

Konference "Ošetřovatelský proces"

Náhled

Nadační  fond  Medicus ve  spolupráci s KHN a.s.  pořádá dne 21. září 2011 v  konferenčním  sále  Karvinské hornické nemocnice odbornou  konferenci  na téma "Ošetřovatelský proces"

Akce je určena pro všeobecné sestry, fyzioterapeuty a ergoterapeuty a je ohodnocena 4 kreditními body.


Poplatek 100,- Kč zašlete na č.účtu: 35-9573040297/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo Vaší registrace / získali jste u přihlášky /. Platbu zašlete do 10. 9. 2011. Platba po termínu nebo hotově přímo na akci je o 100,-Kč navýšena.

 

Registrace účastníků od 13:00–13:30 hod. Zahájení konference ve 13:30 hod.

                                                  

Odborný program:

1. Historie vzdělávání zdravotnických pracovníků

Mgr. Renáta Tydláčková (NsP Havířov)

 

2. Teorie ošetřovatelského procesu

Mgr. Petra Kitlinská, Mgr. Hana Mazurková (SZŠ Karviná)

 

3. Vlivy působící na kvalitu ošetřovatelského  procesu

Pavlína Vajglová (KHN a.s.)

 

4. Autologní krevní transfuze, rekuperace

Kateřina Cieslarová, Lucie Sobociková (Ortopedie Nemocnice Orlová)

 

5. Perorální podávání nízkomolekulárního heparinu

Olga Dostálová, Ivana Přibylová (Ortopedie Nemocnice Orlová)

 

6. Ošetřovatelský proces u pacienta s metastázou do páteře

Renáta Krupčíková, Alena Hejnová (Chirurgie páteře KHN a.s.)

 

7. Ošetřovatelský proces u stomiků

Halina Smelíková (Chirurgie NsP Karviná-Ráj)

 

8. Ošetřovatelský proces u pacientů po CMP

Markéta Poláčková, Hana Albrechtová (Neurologie KHN a.s.)

 

9. Fyzio a ergoterapie  u pacientů po CMP

Bc. Silvie Široká, Bc. Jana Lapišová (Rehabilitace KHN a.s.)

 

10. Využití „ Balance Trainer “u  pacientů po CMP

Mgr. Silvie Gracová (Rehabilitace KHN a.s.)

 

11. Komplexní péče o dítě

Karmen Cieslarová, Andrea Ciencialová (Dětské centrum Třinec Sosna)

 

12. Artrózy - kasuistika

Světlana Recmaniková (Ortopedie KHN a.s.)

 

13. Polymorbidní pacient - kasuistika

Žaneta Palášová (Interna KHN a.s.)

 

14. Sexuální obtěžování personálu ze strany pacientů

Bc. Leona Seberová (ARO NsP Karviná-Ráj)

 

15. Sestra versus „ falešný klient“ - kasuistika

Jaroslava Kuzníková (Pracovní lékařství KHN a.s.)

 

 

Kontakt: 

Anna Sekaninová, ředitelka NF Medicus

sekaninova@khn.cz    mob. 724 235 744
             

Taťána Bělicová, náměstek pro ošetřovatelskou péči

belicova@khn.cz     mob. 605 830 848

 

  

 

                                                                    

Kuzník Aleš
Zveřejněno: 27. 09. 2011

Jak se k nám dostanete Mapy.cz

Náhodně z fotogalerie

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Jak se k nám dostanete Google maps