Registrace na akci

V tuto chvíli se není možno registrovat.

Uživatelský profil

Semináře

Termín konání

Začátek: 14. 11. 2012 13:00 Konec: 14. 11. 2012 17:30

Cena

200,- Kč

Onkologie 21. století

Nadační fond MEDICUS
ve spolupráci se společností

Karvinská hornická nemocnice a. s., akreditované zdravotnické zařízení

pořádá  dne 14. listopadu  2012

odbornou konferenci na téma

ONKOLOGIE 21. STOLETÍ


Odborný garant:

Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.; MBA
vedoucí Komplexního onkologického centra Nový Jičín

Obecní dům Družba ( ul. Fryštátská, vedle budovy soudu )

Místo konání: Obecní dům Družba ( ul. Fryštátská, vedle budovy soudu )
Datum: 14. 11. 2012
Čas: 13:00  - 17:30 hodin.
Registrace: 12:30 hodin
Přihlášky : do  10. 10. 2012   / elektronicky na www. khn.cz - sekce semináře/
Poplatek: 200,00 Kč  uhraďte do  30.10. 2012 07.11.2012
na číslo účtu 35- 9573040297/0100; uveďte var. symbol  (tj.vaše registrační číslo).
Platba po termínu – 250,00 Kč.

Konference je určena pro všechny zdravotníky a je ohodnocena 4 kredity dle vyhlášky.

Kontakt:
sekaninova@khn.cz;  tel. 724 235 744
belicova@khn.cz;    tel. 605 830 848


Program:             

Zahájení                       13:00
1. Onkologie  21. století
Doc. MUDr. Renata  Soumarová, Ph.D., MBA.
2. Ca prsu - kasuistika
MUDr. Maryla  Mendreková
3. Výživa – mýty a skutečnost
MUDr. Marie Vaňková
4. Pokročilý karcinom prsu
MUDr. Pavel Horkel
Přestávka                15:00 – 15:15
5. Stomie – nové poznatky
Halina Raszyková
6. Národní onkologický registr
Soňa Urbanczyková
7. Nežádoucí účinky chemoterapie
Pavla Ferancová
8. Lymfedém a lymfodrenáže  
Halina Siwková
9. Fáze umírání podle Kubler-Rossové
Ivana Vaňková
10. Vzájemné vztahy pracovníků Domácí péče a lékaře
Hana Pierzchalová
11. Nebuďte v nemoci sami…
Vlasta Szebestová, Sdružení ONKO pacientů v Karviné
Závěr                      17:30

Dojezd : autobusem k univerzitě
autem – parkování za Družbou nebo u univerzity

Kuzník Aleš
Zveřejněno: 11. 10. 2012

Přiložené soubory:

Jak se k nám dostanete Mapy.cz

Náhodně z fotogalerie

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Jak se k nám dostanete Google maps