Registrace na akci

V tuto chvíli se není možno registrovat.

Uživatelský profil

Semináře

Termín konání

Začátek: 20. 10. 2015 13:00 Konec: 20. 10. 2015 17:30

Cena

100,- Kč

Osteoporóza

Karvinská hornická nemocnice a.s.
akreditované zdravotnické zařízení

pořádá dne
20. října 2015

odbornou konferenci na téma

Osteoporóza

Odborný garant:  MUDr. Aleš BARNET
primář interního oddělení


 

Místo:

Místo konání: Konferenční sál
Karvinská hornická nemocnice a.s.
Datum: 20. 10. 2015
Čas: 13:00 - 17:30 hodin
Prezentace: 12:30 hodin
Přihlášky: do 10. 10. 2015  
/elektronicky na www.khn.cz; sekce semináře/
zapište si své registrační číslo. Jako podklad pro 
vystavení certifikátu nutno přihlásit rovněž autory 
a spoluautory přednášek a uvést jejich datum narození.
Poplatek:
100 Kč uhradí účastníci do 23.10.2015 na číslo účtu 
19-3420100247/0100; /platba po termínu 150 Kč/; uveďte var. symbol (tj. vaše registrační číslo). Aktivní účastníci poplatek nehradí!
Občerstvení zajištěno.

Konference je určena pro lékaře /5 kreditů/; všeobecné a dětské sestry, nutriční terapeuty,fyzioterapeuty/4 kredity dle vyhlášky/ a je schválena odbornými společnostmi.

Program:

1. Zahájení konference 13:00 - 13:10

2. Co je osteoporóza, kdy na ni myslet
MUDr. Renáta Rybarčíková, int. odd., KHN a.s. 13:10 – 13:30

3. Diagnostika osteoporózy
MUDr. Miroslava Řihošková, revmatol.amb., Hrabůvka   13:30 - 13:50

4. Terapie osteoporózy
MUDr. Šárka Ožanová, revmat.amb., Hornická poliklinika Ostrava 13:50 – 14:15
 
5. Význam vitamínu D
MUDr. Martin Blažík, int. odd., KHN a.s. 14:15 – 14:40
 
Přestávka + občerstvení 14:40 – 15:00
 
6. Hormonální substituční terapie – pro a proti
MUDr. Daniel Janíček, NsP Havířov 15:00 – 15:30
 
7. Sekundární osteoporóza
MUDr. Vít Šmajstrla, BORMED Ostrava 15:30 - 16:00
 
8. Incidence osteoporotických fraktur. Sudeckův syndrom (KRBS)
MUDr. Martin Kozák, ortop. odd., KHN a.s. 16:00 – 16:30
 
9. Chirurgické možnosti u vertebrálních osteoporotických fraktur
MUDr. Ivo Klus, odd. chir. páteře, KHN a.s. 16:30 – 17:00
 
10. Diskuze a závěr 17:00 - 17:30

 Kontakt:

Sekaninová Anna, sekaninova@khn.cz, tel. 724 235 744
Bělicová Taťána, belicova@khn.cz, tel. 605 830 848

Vlach Martin
Zveřejněno: 13. 10. 2015

Přiložené soubory:

Jak se k nám dostanete Mapy.cz

Náhodně z fotogalerie

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Jak se k nám dostanete Google maps