Registrace na akci

V tuto chvíli se není možno registrovat.

Uživatelský profil

Semináře

Termín konání

Začátek: 17. 5. 2017 13:30 Konec: 17. 5. 2017 17:30

Cena

100,- Kč

Osteoporóza

Seminář OSTEOPORÓZA, který měl proběhnout 17. května 2017 byl pro nedostatek uchazečů zrušen!

Karvinská hornická nemocnice a.s.
akreditované zdravotnické zařízení

 pořádá dne
 17. května 2017
                                     
 odbornou konferenci na téma

"OSTEOPORÓZA"

Odborný garant: MUDr. Aleš Barnet - primář interního oddělení KHN, a.s.

Místo konání:  Konferenční sál KHN a.s. (budova Centra pracovní medicíny)
Datum:  17. května 2017

Čas: začátek v 13:30 - 17:30 hod.

Registrace: od 12:30 hod

Přihlášky: do 28. 04. 2017 - elektronicky na www.khn.cz; sekce semináře. Zapište si své registrační číslo. Jako podklad pro vystavení certifikátu nutno
přihlásit rovněž autory a spoluautory přednášek a uvést jejich datum narození.

Občerstvení zajištěno

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Je určena pro lékaře.

Kontakty:

Sekaninová Anna sekaninova@khn.cz tel: 724 235 744
Bc. Bělicová Taťána belicova@khn.cz tel: 605 830 848
MUDr. Rybarčíková Renáta rybarcikova@khn.cz tel: 734 643 006


Program konference:

1. Zahájení konference  
2. Co je osteoporóza, kdy na ni myslet MUDr. Renáta Rybarčíková, int. odd., KHN a.s.
3. Diagnostika osteoporózy MUDr. Miroslava Řihošková, revmatol.amb., Hrabůvka     
4. Terapie osteoporózy MUDr. Šárka Ožanová, revmat.amb., Hornická poliklinika Ostrava
5. Význam vitamínu D MUDr. Martin Blažík, int. odd., KHN a.s.     
Přestávka + občerstvení  
6. Hormonální substituční terapie – pro a proti MUDr. Daniel Janíček, NsP Havířov
7. Sekundární osteoporóza MUDr. Vít Šmajstrla, BORMED Ostrava
8. Incidence osteoporotických fraktur. Sudeckův syndrom (KRBS) MUDr. Martin Kozák, ortop. odd., KHN a.s.
9. Chirurgické možnosti u vertebrálních osteoporotických fraktur MUDr. Ivo Klus, odd. chir. páteře, KHN a.s
10. Diskuze a závěr  

 

Klika Miroslav
Zveřejněno: 09. 05. 2017

Jak se k nám dostanete Mapy.cz

Náhodně z fotogalerie

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Jak se k nám dostanete Google maps